Bezpieczne filtry przeciwsłoneczne – kampania informacyjna Soraya

W ramach wszystkich portali Grupy Medforum zostanie przeprowadzona kampania informacyjna mająca na celu uświadomienie zagrożenia wynikającego z nieużywania filtrów przeciwsłonecznych w czasie ekspozycji skóry na słońce.