Dyrektor Medyczny Medforum członkiem zespołu ds. opracowania programów promocji zdrowia w szkolnictwie wyższym i instytucjach nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka z dniem 26 kwietnia 2011 r. powołała  Zespół do spraw ustalenia priorytetów  i opracowania programów promocji zdrowia w szkolnictwie wyższym  i instytucjach nauki, którego członkiem został dr n.med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum.

Głównym celem zespołu jest ustalenie zadań priorytetowych w zakresie promocji zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym i instytucjach nauki, których realizacja odbywać się będzie w ramach konkretnych programów.

Dr n.med. Maciej Matuszczyk Dyrektor Medyczny i Prezes Zarządu firmy Medforum. W Medforum odpowiada za rozwój strategiczny firmy. Sprawuje nadzór merytoryczny nad konferencjami dla lekarzy oraz nad internetowymi projektami edukacyjnymi z obszaru medycyny i farmacji. Praktykujący lekarz psychiatra. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz sekretarz Zarządu Oddziału Śląskiego. Członek Zespołu do spraw ustalenia priorytetów i opracowania programów promocji zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym i instytucjach nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy do International Psychogeriatric Associatotion (IPA), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Hobby: nowe technologie – wdrożenia i gadżety.