ForumKardiologiczne.pl patronem kampanii „Zadbaj o serce”

Serwis ForumKardiologiczne.pl objął patronatem medialnym kampanię „Zadbaj o serce”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na choroby kardiologiczne oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Migotanie przedsionków jako najczęstsza utrwalona arytmia, nowe leki przeciwzakrzepowe, nadciśnienie płucne – to najważniejsze tematy poruszane w publikacji „Zadbaj o serce”.

Warto także zwrócić uwagę na materiał dotyczący kampanii „Ciśnienie na Życie” – głównym celem jest edukacja Polaków na temat profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zachęcenie do regularnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Więcej informacji na ForumKardiologiczne.pl