II Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – Optymalizacja leczenia w neurologii

W dniach 24-26 marca 2011 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się kolejne spotkanie lekarzy neurologów – II Ogólnopolska Konferencja Optymalizacja leczenia w neurologii: od kazuistyki do EBM.

Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy, a każda z sesji tematycznych składać się będzie z części kazuistycznej, czyli opisu konkretnych przypadków, druga z analizy tych przypadków z punktu widzenia evidence based medicine (EBM). W trakcie sesji poruszana będzie następująca tematyka: Choroba Parkinsona,  zawroty głowy, padaczka, stwardnienie rozsiane, otępienia, ból neuropatyczny, stany nagłe w neurologii (głównie udary) oraz neuropsychiatria.

Organizatorz, firma Medforum, spodziewa się przybycia od 800-1200 uczestników, głownie lekarzy neurologów oraz osób związanych zawodowo z tematyką neurologiczną.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji zgodził się zostać ponownie Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik. Do tej chwili udział potwierdzili: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prof. Antoni Prusiński, Prof. Barbara Steinborn, Prof. Adam Stępień, Doc. Tomasz Sobów.

Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych,  a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Prelegentami podczas marcowej konferencji będą specjaliści z obszaru neurologii i psychiatrii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy  za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Podczas konferencji, organizatorzy przewidzieli również satelitarny kurs dla farmaceutów z punktami ?twardymi?.

Patronem medialnym spotkania są: serwisy ForumNeurologiczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji i Lekarz, radio eM oraz telewizja TVS.

Organizatorem konferencji jest firma Medforum – wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej, oraz organizator konferencji naukowo-szkoleniowych oraz właściciel serwisu szkoleniowego dla lekarzyEdukacjaMedyczna.pl.

Więcej informacji o konferencji znaduje się na stronie: www.neurologia2011.medforum.pl