III Międzynarodowa Konferencja Psychiatryczna – Psychiatria konsultacyjna

W dniach 10-12 grudnia br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się największe spotkanie lekarzy psychiatrów – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Tematem przewodnim trzydniowego spotkania będzie ?Psychiatria konsultacyjna”.

Podczas tegorocznej konferencji, ponad 1400 lekarzy psychiatrów będzie dyskutować i wymieniać doświadczenia na tematy związane z funkcjonowaniem lekarza psychiatry jako konsultanta dla innych specjalistów. Coraz częściej lekarze specjaliści dostrzegają znaczenie psychiatrii jako istotnego elementu w diagnozie i leczeniu chorób somatycznych. Konferencja „Psychiatria konsultacyjna” jest pierwszą próbą dyskusji na temat współpracy lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego psychiatrów w postępowaniu diagnostycznym jak i terapeutycznym ze swoimi pacjentami.

Ważnym zagadnieniem w kontekście współdziałania lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, jest aspekt związany z rozliczeniem finansowym takiej współpracy. Specjalnie zaproszeni goście ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec będą w czasie konferencji dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

– Głównym celem spotkania jest z jednej strony zintegrowanie środowiska psychiatrycznego w Polsce, a z drugiej rozpoczęcie dyskusji o wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy lekarzami psychiatrami a innymi specjalistami – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Prelegentami podczas  grudniowej konferencji będą światowej sławy autorytety w dziedzinie psychiatrii oraz blisko 40 najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów z tego obszaru.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy  za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin

Patronem medialnym spotkania są: serwis Psychiatria.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Elsevier, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Organizatorem konferencji jest firma Medforum – największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.wisla.psychiatria.pl