IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna pod patronatem Psychiatria.pl

Już we wrześniu odbędzie się IV edycja konferencji Zdrowie i odporność psychiczna. 

Prelegenci poruszą kwestię aksjologicznych uwarunkowań odporności psychicznej i zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości maja istotny wpływ na kształtowanie uwarunkowań zdrowotnych. Szybki rozwój cywilizacyjny jest szansą jak i zagrożeniem dla równowagi psychicznej.

Głównym celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia, a także zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

Serwis Psychiatria.pl już po raz 4 jest partnerem medialnym konferencji. 

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ