IV Lubelskie Dni Gastroenterologii – patronat medialny Edukacji Medycznej

Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią Covid 19 mamy ogromną przyjemność i  zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Lubelskich Dniach Gastroenterologii, które odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2024 roku.  

Podczas Konferencji prezentowane będą istotne tematy dotyczące postępów w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Zaproszeni wykładowcy, eksperci z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce, przedstawią aspekty praktyczne omawianych zagadnień przydatne specjalistom gastroenterologii, internistom, pediatrom jak również lekarzom rodzinnym w codziennej praktyce lekarskiej.

Dołożymy wszelkich starań aby IV Lubelskie Dni Gastroenterologii osiągnęły jak najwyższy poziom naukowy i organizacyjny, mając jednocześnie nadzieję, że program naukowo-szkoleniowy spełni Państwa oczekiwania, a pobyt w Lublinie pozostanie na długo w Państwa pamięci.

Z wyrazami szacunku  i poważania
Prof. dr hab. med. Halina Cichoż-Lach
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
IV Lubelskich Dni Gastroenterologii

Zespół Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Więcej informacjo o wydarzeniu: https://www.edukacjamedyczna.pl/wiadomosc/iv-lubelskie-dni-gastroenterologii/31414.html