IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej pod patronatem medialnym Psychiatria.pl

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w dziewiątej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law).

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 listopada 2016 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja ma charakter cykliczny i międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury. Po szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia serwisu Psychiatria.pl, który jest patronem medialnym konferencji.