Jedna z najlepszych konferencji dla lekarzy dermatologów już wkrótce

Tegorocznym wątkiem całej konferencji będzie sesja: „Zapytaj eksperta”, w trakcie której przypadki kliniczne będą komentowane przez znanych i bardzo doświadczonych ekspertów w dziedzinie dermatologii.

Wiele miejsca poświęcimy również możliwościom wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce dermatologicznej i ich prawnym uwarunkowaniom.
Dołącz o nas i zarejestruj się jako uczestnik. Szczegóły dostępne są na stronie: https://andrzejkidermatologiczne.pl/