Kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

7 marca rozpoczęła się 11. edycja kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce” pod patronatem ForumKardiologiczne.pl

Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji. Kampania „Zadbaj o serce” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób kardiologicznych.

Prof. Marian Zembala  przedstawił w swoim artykule dokonania Śląskiego Centrum dotyczące transplantacji serca oraz płuc. Dodatkowo podzielił się swoim własnym, zeszłorocznym przeżycie jakim było doznanie udar mózgu. „Jako lekarz, ale i pacjent, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka, które mogą (choć nie muszą) być zapowiedzią udaru. Większość z nich jest konsekwencją naszego stylu życia” – podkreśla prof. Zembala

Więcej na temat Kampanii „Zadbaj o serce” znajdziecie na ForumKardiologiczne.pl