Konferencja Innowacyjne Terapie w Onkologii pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Onkologia jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. 

Niezbędne jest zatem nieustanne kształcenie specjalistów pomagających pacjentom chorobami nowotworowymi powrócić do zdrowia.
W tym celu Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przy współpracy z Instytutem PWN zorganizował konferencję Innowacyjne Terapie w Onkologii.

Będzie to dobre miejsce aby przedstawiciele różnych specjalizacji związanych z leczeniem onkologicznym mogli podzielić się swoimi doświadczeniami.

Patronem medialnym konferencji jest serwis szkoleniowy dla lekarzy EdukacjaMedyczna.pl. w którym znajdziecie Państwo więcej informacji na temat tego wydarzenia.