Konferencja „Położna w świecie nauki i praktyki”

W maju odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Położna w świecie nauki i praktyki.

Już 24 maja w Warszawie rozpocznie się 2 dniowe spotkanie poświęcone nowinkom i problemom współczesnego położnictwa.

Wykładowcy przedstawią rozwiązania dotyczące takich tematów jak: rozwój banków mleka w Polsce, nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii, prowadzenie porodu przez położną u kobiety z niepełnosprawnością oraz wielu innych.

Dodatkowo odbędzie się również część warsztatowa poświęcona zagadnieniom wsparcia psychologicznego w kobiecych chorobach onkologicznych,
diagnostyki molekularnej HPV.

Patronem medialnym konferencji jest serwis ForumDlaPoloznych.pl