Konferencja Wrocławska Wiosna Gastroenterologiczna

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. UMW zapraszamy do udziału w nowej edycji konferencji Wrocławska Wiosna Gastroenterologiczna.

Organizowane przez Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16 marca 2024.

Wezmą w nim udział wybitni, polscy i zagraniczni wykładowcy, co mamy nadzieję stworzy płaszczyznę do dyskusji, a także wymiany wiedzy i doświadczeń, nie tylko w odniesieniu do praktyki klinicznej, ale również kształcenia w gastroenterologii.

Chcielibyśmy, aby konferencja i spotkanie z Państwem w tak wyjątkowym mieście, jakim jest Wrocław stało się okazją do nawiązania współpracy w przestrzeni badawczej, jak również relacji międzyludzkich, które zawsze są najcenniejszą wartością takich wydarzeń.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 26-tej Wrocławskiej Wiośnie Gastroenterologicznej!

Dr hab. prof. UMW Katarzyna Neubauer

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Szczegóły dotyczące konferencji na: www.26wwg.pl