Konkurs Zgłoś warsztat lub poster i zdobądź bezpłatne fee

Zapraszamy do udziału w dwóch niezależnych konkursach, w których za zgłoszenie warsztatu lub posteru można wygrać bezpłatny udział (fee) w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Neurologia Medforum 2012 Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego, która odbędzie się w dniach 15-17 marca 2012r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Zgłoszenia oceniać będą członkowie Komitetu Naukowego.
Bezpłatne fee otrzymuje autor zwycięskiego posteru oraz prelegent, który zaproponował najciekawszy temat wykładu. Nagroda nie zawiera noclegu.
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez konto uczestnika konferencji na stronie www.neurologia2012.medforum.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.01.2012.
Warsztaty – oferta osób chętnych do przeprowadzenia 50 minutowego warsztatu w trakcie konferencji. Dopuszczone warsztaty znajdą się w jednej z 5 sesji warsztatowych (w programie konferencji).
Postery ? przewidujemy prezentacje doniesień w trakcie sesji posterowej. Spośród prac posterowych zostanie wyłonionych 5 najciekawszych, autor najciekawszej otrzyma  bezpłatne fee.