Medforum autorem serwisu informacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) Grupa Medforum opracowała i wykonała nową wersję serwisu informacyjnego Psychiatria.org.pl.

Głównym celem przyświecającym jego twórcom było ułatwienie przeglądania treści, poprzez stworzenie intuicyjnego interfejsu graficznego oraz dostosowanie kolorystyki do systemu identyfikacyjnego wizualnej.

Serwis będzie umożliwiał członkom PTP-u spersonalizowanie treści z oddziałów terenowych, do których należą. Ponadto w ramach serwisu prezentowane będą komunikaty z bieżącej działalności Zarządu Głównego oraz zarządu poszczególnych jednostek Towarzystwa.

Specjaliści Medforum starali się zagwarantować użytkownikom serwisu Psychiatria.org.pl uproszczenie nawigacji, poprzez nowe pogrupowanie treści, czytelne menu oraz zastosowanie rozdzielczości 1000 x 880 pikseli. Serwis Psychiatria.org.pl wykorzystuje system Medforum CMS, który umożliwia łatwe zarządzanie strukturą oraz treścią, jak również daje dużą dowolność budowania wydajnych aplikacji internetowych.