Medforum.com.pl stroną miesiąca

Strona firmowa Grupy Medforum www.medforum.com.pl zdobyła tytuł strony miesiąca marca w konkursie organizowanym przez serwis DlaFirmy.info.pl. Konkurs ?Strona miesiąca serwisu DlaFirmy.info.pl” ma na celu promowanie dobrych rozwiązań w zakresie budowy, projektowania i wykorzystania przez przedsiębiorstwa firmowych stron internetowych.

– Bardzo się cieszymy z przyznanego tytułu, ponieważ potwierdza, on iż nasze starania w obszarze komunikacji zewnętrznej w oparciu o naszą witrynę firmową www.medforum.pl są doceniane przez profesjonalistów ? mówi Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Medforum.

DlaFirmy.info.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dla firm z województwa śląskiego. Organizatorem konkursu strony miesiąca jest właściciel serwisu DlaFirmy.info.pl – Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.

W konkursie oceniane są witryny firmowe przedsiębiorstw mających swoje siedziby lub oddziały w województwie śląskim. Tytuł ?Strony miesiąca? nadawany jest tylko jednej witrynie firmowej spośród stron nominowanych w danym miesiącu. Nominowane witryny oceniane są przez niezależne Jury pod kątem: funkcjonalności, przejrzystości nawigacji oraz rozwiązań graficznych.