Medforum organizatorem konferencji Psychosomatyka – czyli między ciałem a duszą

Dnia 26 marca 2009 w Budynkach Teorii Medycyny w Katowicach, odbyła się XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii ?Psychosomatyka – czyli między ciałem a duszą?.

Organizatorem i pomysłodawcą konferencji była firma Medforum. Tegoroczne jedenaste spotkanie miało na celu zaprezentowanie najnowszych informacji dotyczących postępowania z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne (wpływ czynników psychicznych na organizm człowieka). Ponad 170 psychiatrów i osób związanych zawodowo z tematyką psychiatryczną, dyskutowało i wymieniało się doświadczeniami na temat sposobów diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi.

– Nasze konferencje z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii, wpisały się już na stałe do kalendarza spotkań psychiatrów, głównie dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu oraz organizacyjnemu ? wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum Sp. z o.o.

Prelegentami na konferencji byli: prof. Irena Krupka-Matuszczyk, dr n.med. Marek Krzystanek, dr hab. n.med. Małgorzata Janas-Kozik z Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach oraz dr hab. n.med. Dominika Dudek z Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie, dr hab.n.med. Tadeusz Parnowski z II Kliniki Psychiatryczna IPiN w Warszawie, prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SUM w Katowicach.