Medforum w Klubie KIS 100

Firma Medforum jako pierwsza polska firma dołączyła do grona członków Klubu KIS 100. Uczestnikami Klubu KIS 100 (Knowledge Intensive Services) są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które świadczą najbardziej innowacyjne usługi.

KLUB KIS 100 jest częścią Usług Bogatych w Wiedzę ? Platforma Innowacji (KIS ? IP), nowej inicjatywy założonej w ramach Europe INNNOVA, która dąży do przyspieszenia zainteresowania usługami innowacyjnymi w Europie.

Uczestnictwo w Klubie będzie zapewniać swoim członkom szansę do nawiązywania kontaktów z innymi środowiskami oraz rozwijanie współpracy partnerskiej z biznesami z innych sektorów i rynków.

?Jako firma, której działalność koncentruje się na świadczeniu usług dla branży medycznej w internecie, innowacje są drogowskazem naszego rozwoju. Obecnie wiele firm zapomina, że tylko dzięki zarządzaniu innowacjami można budować przewagę konkurencyjną? – mówi Maciej Matuszczyk, Prezes Zarządu firmy Medforum.

Klub KIS 100 będący klubem europejskich mistrzów w dziedzinie usług tworzony jest z myślą aby biznesy te uczyły się od siebie nawzajem oraz aby lepiej rozumiały co napędza, a co hamuje innowacje i wzrost w firmach usługowych.

?Wierzymy, że członkostwo w Klubie KIS 100 zaowocuje powstaniem partnerstw, które przełożą się na współpracę przy wielu innowacyjnych projektach internetowych? ? dodaje Michał Matuszczyk, Wiceprezes Medforum.

W zamierzeniu pomysłodawców Klub KIS 100 będzie europejską społecznością biznesową skupiającą minimum 100 młodych innowacyjnych i odnoszących sukcesy firm w zakresie usług o wysokim potencjale wzrostu.