Medforum w miesięczniku Press

Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju w Medforum, udzielił miesięcznikowi branżowemu Press wypowiedzi na temat wykorzystania internetu i spotkań naukowych w działaniach w zakresie marketingu farmaceutycznego (numer 7 (162), 1.07.-31.07.2009).

 

Wypowiedź dotyczyła prowadzenia skutecznych działań reklamowych na rynku leków, w oparciu o internetowe strony produktowe preparatów medycznych oraz kontakty bezpośrednie z lekarzami podczas konferencji i sympozjów naukowych.