Medforum w publikacji Komisji Europejskiej

Medforum jako jedna z 50 europejskich firm znalazła się w publikacji Komisji Europejskiej, prezentującej przykłady przedsiębiorstw, które z sukcesem wdrożyły strategię zarządzania innowacjami w swoich organizacjach.

Medforum jako jedna z kilkunastu polskich firm wzięła udział w ogólnoeuropejskim projekcie  IMP3rove „Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP)”. Celem projektu było dokonanie analizy porównawczej poziomu zarządzania innowacjami w badanej firmie na tle innych przedsiębiorstw europejskich (banchmarking) z tej samej branży. W oparciu o wyniki analizy zostały przygotowane rekomendacje oraz plan działań mający na celu poprawę poziomu zarządzania innowacjami w firmie Medforum.

Badanie poziomu innowacyjności firmy charakteryzowało holistyczne podejście obejmujące strategię, organizację i kulturę innowacji oraz zarządzanie cyklem życia innowacji, a także czynniki kluczowe (zarządzanie pomysłami, rozwój produktu/procesu, rozpoczęte/kontynuowane ulepszenie).

– W obecnym czasie szanse na sukces biznesowy mają firmy, które są nastawione na rozwój innowacyjnych produktów i usług. Udział w projekcie IMP3rove spowodował że udało nam się  ulepszyć procesy związane z zarządzaniem innowacjami w firmie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wprowadzonych rozwiązań ponieważ przyczyniły się one m.in. do efektywniejszej realizacji naszych projektów ? wyjaśnia Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Medforum.

Firma Medforum osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie zarządzania innowacjami, czego następstwem było otrzymanie zaproszenia do członkostwa w ogólnoeuropejskim Klubie KIS 100 (Knowledge Intensive Services). Głównym celem członkostwa w Klubie KIS 100 jest skupianie przedsiębiorstw z sektora MSP, świadczących najbardziej innowacyjne usługi w Europie. Klub KIS 100 jest częścią Usług Bogatych w Wiedzę ? Platforma Innowacji (KIS ? IP), nowej inicjatywy założonej w ramach Europe INNNOVA, która dąży do przyspieszenia zainteresowania usługami innowacyjnymi w Europie.

Medforum jako jedna z dwóch polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, została zaproszona do członkostwa w KIS 100.

Raport >  Imp3rove: A European Project with Impact 50 Success Stories on Innovation Management