Medforum wdraża Kodeks Etyczny

Z dniem 3 sierpnia Grupa Medforum wprowadziła w życie Kodeks Etyczny. Celem wdrożenia kodeksu jest m.in. określenie zasad funkcjonowania firmy wobec pracowników, klientów, kontrahentów oraz partnerów, zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz normami etycznymi.

Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem do przestrzegania założeń w nim zawartych. Niedotrzymanie ich przez Pracownika może doprowadzić do utraty zaufania Pracodawcy, bądź innych reperkusji wynikających z nadrzędnych aktów prawnych. Spółka wdrożyła Kodeks, aby dostarczyć szczegółowych informacji swoim Kontrahentom o sposobie prowadzonych działań.

Medforum kieruje się profesjonalnym i uczciwym wykonywaniem swoich obowiązków, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo własnych interesów i poszanowanie dobrego imienia. Firma ponadto informuje o normach w zakresie ochrony środowiska oraz interakcjach ze społeczeństwem.

„Chcąc być bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i kontrahentów wdrażamy w naszej firmie Kodeks Etyczny. Wierzymy, że będzie on przyczyniał się do kształtowania postaw naszych obecnych jak i przyszłych pracowników w oparciu o wartości, o które funkcjonuje firma Medforum? – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum.

Kodeks Etyczny służy budowaniu zaufania oraz jest wzorcem postępowania w stosunku do współpracowników oraz kontrahentów.

Kodeks Etyczny Grupy Medforum