Medforum wspiera biblioteki medyczne

Grupa Medforum w ramach współpracy z instytucjami społecznymi, przekazała 33 bibliotekom medycznym z całej Polski, materiały naukowe z dwóch konferencji, których była organizatorem – III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii oraz z Ogólnopolskiej Konferencji Neurologicznej – ?Nowoczesna diagnostyka w neurologii?.

Firma Medforum organizator jednych z największych konferencji z obszaru psychiatrii i neurologii, po raz kolejny przekazała nieodpłatnie materiały pokonferencyjne bibliotekom medycznym oraz instytutom naukowym (m.in. Bibliotece Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Bibliotece Naukowej Centrum Onkologii, Wojskowemu Instytutowi Medycznemu, Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki).

Konferencja ?Psychiatria konsultacyjna?, była jedną z pierwszych prób dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem lekarza psychiatry jako konsultanta dla innych specjalistów. Z kolei tematyka konferencji ?Nowoczesna diagnostyka w neurologii?, koncentrowała się na zaprezentowaniu neurologom najnowszych  informacji i doniesień związanych z chorobą Parkinsona, zawrotami głowy, padaczką oraz stwardnieniem rozsianym.

– Nasze działania skierowane są do środowiska psychiatrów i neurologów, którzy nie byli obecni na naszych konferencjach w Wiśle, a dla których jest ważna tematyka związana z psychiatrią konsultacyjną oraz diagnostyką w neurologii ? wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum.

– Wiemy, że dostępność do wiedzy medycznej, którą lekarze mogą wykorzystać na przykład w swojej pracy zawodowej jest ograniczona, dlatego nasze inicjatywy mają za zadanie zmienić ten stan rzeczy – dodaje Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy Medforum.