Medforum współpracuje z bibliotekami medycznymi

Medforum w ramach współpracy z instytucjami społecznymi, przekazała 25 bibliotekom medycznym z całej Polski, materiały naukowe z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?, której była organizatorem.

Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy firmą Medforum, a bibliotekami medycznymi oraz instytutami naukowymi. W tym roku materiały konferencyjne zostały przekazane m.in. Bibliotece Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, Bibliotece Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Bibliotece Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Głównej Bibliotece Lekarskiej im. St. Konopki oraz Narodowego Instytutowi Leków.

Konferencja ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii? była spotkaniem psychiatrów z całej Polski, podczas którego dyskutowano i wymieniano się doświadczenia na tematy związane z poprawą całokształtu działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta. Poruszono również zagadnienia z punktu widzenia najczęstszych problemów zdrowotnych w praktyce psychiatrycznej, takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne, lękowe czy uzależnienia.

– Nasze działania skierowane są do środowiska psychiatrów, którzy nie byli obecni na naszej konferencji w Wiśle, a dla których jest ważna tematyka związana z optymalizacją leczenia w psychiatrii. Wiemy, że dostępność do wiedzy medycznej, którą lekarze mogą wykorzystać na przykład w swojej pracy zawodowej jest ograniczona, dlatego nasze inicjatywy mają za zadanie zmienić ten stan rzeczy ? wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum.