Od 1 lipca 2023 roku odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W Dzienniku Ustaw 16 czerwca 2023 r. ogłoszono treść Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. W rozporządzeniu zawarto zapis:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 2. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).

Oznacza to zniesienie restrykcji związanych z np. noszeniem maseczek w przychodniach, szpitalach czy aptekach a także odwołanie pozostałych restrykcji związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Kierownicy tych placówek nadal będą mogli wprowadzić konieczność noszenia maseczek w regulaminach wewnętrznych.

Co to oznacza dla aptek? Czytaj więcej TUTAJ.