Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – Nowoczesna diagnostyka w neurologii

W dniach 14-16 stycznia 2010r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań lekarzy neurologów w Polsce – Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – ?Nowoczesna diagnostyka w neurologii?.

Podczas styczniowej konferencji, ponad 700 lekarzy neurologów zapozna się z najnowszymi informacjami i doniesieniami związanymi z chorobą Parkinsona, zawrotami głowy, padaczką oraz stwardnieniem rozsianym. Na choroby układu nerwowego choruje coraz więcej Polaków dlatego tematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół tych schorzeń.

– Spotkanie lekarzy neurologów ma na celu prezentację najnowszych doniesień związanych z chorobami centralnego układu nerwowego. Wierzę, że konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z diagnozą i leczeniem choroby  Parkinsona, zawrotami głowy, padaczką oraz stwardnieniem rozsianym – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 5 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień będzie umieszczona w internecie. Komfort oraz wysoki poziom współpracy wykładowcy z uczestnikami zapewni duża liczba warsztatów, które będą się odbywać w małych grupach. Prelegentami podczas styczniowej konferencji będą najlepsi polscy specjaliści z zakresu neurologii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych będą mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin.

Patronem medialnym spotkania są: serwisy ForumNeurologiczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Lekarz, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Organizatorem konferencji jest firma Medforum – największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.neurologia2010.medforum.pl