Patronat Medforum

Grupa Medforum objęła patronatem konferencje: Ochrona Osobowych Danych Medycznych i Technologie ich Przetwarzania w placówkach służby zdrowia.

Obszar tematyczny konferencji to medyczny zapis cyfrowy EHR jako pomost między świadczeniodawcą usług zdrowotnych a ich odbiorcą.

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 lutego 2007r.
Patronat medialny: Grupa Medforum

Szczegółowe informacje: www.cpi.com.pl/imprezy/2007/oodm/informacje_organizacyjne.php