Podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Optymalizacja leczenia w neurologii

W dniach 24-26 marca 2011r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – Optymalizacja leczenia w neurologii: od kazuistyki do EBM, w której uczestniczyło 1000 uczestników, głównie lekarzy neurologów. Każda sesja wykładowa i warsztatowa składała się z części kazuistycznej, czyli opisu konkretnych przypadków, oraz z analizy tych przypadków z punktu widzenia evidence based medicine (EBM).

Podczas trzydniowego spotkania odbyło się 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych podczas których poruszona została tematyka obejmująca: chorobę Parkinsona, zawroty głowy, padaczkę, stwardnienie rozsiane, otępienia, ból neuropatyczny, stany nagłe w neurologii oraz neuropsychiatrię. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w wideo sesjach EEG pt. Semiologia napadów padaczkowych. Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej oraz serwisu szkoleniowego dla lekarzy EdukacjaMedyczna.pl.

Wykładowcami i prelegentami podczas wiślańskiego spotkania było ponad 40 najlepszych polskich specjalistów z zakresu neurologii, a także psychiatrii oraz laryngologii. Podczas tegorocznego spotkania po raz drugi zorganizowane zostały warsztaty skierowane do farmaceutów ?Rola i zadania farmaceuty klinicznego w opiece nad pacjentem neurologicznym?, kończące się egzaminem testowym, na podstawie którego uczestnicy otrzymywali tzw. ?twarde? punkty edukacyjne.

– Nasza konferencja jest jednym z niewielu spotkań naukowo-szkoleniowych, podczas którego uczestnikom prezentowane są rożne aspekty związane z optymalizacją leczenia w neurologii czyli całokształtu działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta –  wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Przewodniczący Komitet Organizacyjnego. Wiemy, że obecna formuła spotkań odpowiada naszym uczestnikom, pod względem naukowym jak i organizacyjnym, dlatego planujemy kontynuować ją w przyszłości ? dodaje Maciej Matuszczyk.

Uczestnicy konferencji za udział we wszystkich sesjach wykładowych mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych izb lekarskich. Obecność lekarzy podczas poszczególnych sesji była odnotowywana za pomocą medkiosków Medforum. Organizatorzy dla wykładowców oraz gości specjalnych przygotowali VIP-room, w którym prelegenci mogli przygotować się do wykładów i wypocząć. Do celów wystawienniczych oddano 600 m2, na których czołowe firmy farmaceutyczne, wydawnictwa medyczne oraz producenci sprzętu medycznego prezentowały swoje produkty i usługi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz oraz Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek. Patronem medialnym konferencji były: serwisy ForumNeurologiczne.pl iEdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji i Lekarz, radio eM oraz telewizja TVS.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na blogu firmowym Medforum pod adresem blog.medforum.pl