Podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Neurologia 2012 Medforum

W dniach 15-17 marca 2011r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Neurologiczna – Optymalizacja leczenia w neurologii. Temat przewodni spotkania dotyczył somatycznych i psychicznych uwarunkowań chorób układu nerwowego. W wiślańskim spotkaniu uczestniczyło 800 osób głównie lekarzy neurologów. Organizatorem konferencji była firma Medforum ? wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej EdukacjaMedyczna.pl.

Podczas konferencji została poruszona problematyka schorzeń neurologicznych w kontekście stanu somatycznego i psychicznego pacjenta. Obok czołówki polskich neurologów do udziału w konferencji zostali zaproszeni specjaliści w zakresie psychiatrii i psychologii, kardiolodzy oraz geriatrzy. Prelegentami podczas spotkania byli mi.n.  Prof. Andrzej Szczudlik, Prof. Halina Bartosik-Psujek, Prof. Jerzy Z. Nowak, Prof. Jolanta B. Zawilska, Prof. Andrzej Bogucki, Prof. Tomasz Sobów, Prof. Barbara Steinborn,  Prof. Adam Stępień, Prof. Irena Krupka-Matuszczyk.

Dodatkowo odbyły się sesje warsztatowe z prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym, co związane jest z wieloma aktualnie następującymi zmianami w prawie, a które dotykają lekarza. Chodzi o m.in. ustawę refundacyjną oraz o prawach pacjenta.

Podczas trzydniowego spotkania odbyło się 8 sesji wykładowych i 21 warsztatowych. W trakcie konferencji, podobnie jako to było w latach poprzednich, sesje wykładowe zostały uzupełnione interaktywnymi warsztatami w małych grupach.

Po raz pierwszy podczas konferencji została przeprowadzona interaktywna sesja posterowa. Posterów nadesłano 12, ale aż 220 osób zapoznało się z nimi, a 120 uczestników wzięło udział w głosowaniu na najciekawszy poster. Organizatorzy zastosowali system prezentacji posterów na ekranach LCD oraz elektroniczny system zliczający głosy. Kopie posterów dostępne są w dziale tematycznym Neurologia 2012 w serwisie EdukacjaMedyczna.pl.

– Nasza konferencja neurologiczna po trzech latach na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń medycznych, czego potwierdzeniem jest duże zainteresowanie ze strony uczestników jak i wykładowców. Naszymi priorytetami w dalszym rozwoju formuły spotkań neurologicznych jest podnoszenie poziomu merytorycznego jak i organizacyjnego konferencji m.in. poprzez zapraszanie wybitnych prelegentów oraz wykorzystywanie najnowszych rozwiązań IT  – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Przewodniczący Komitet Organizacyjnego.

Uczestnicy konferencji za udział we wszystkich sesjach wykładowych mogli uzyskać 17 punktów edukacyjnych izb lekarskich. Obecność lekarzy podczas poszczególnych sesji była odnotowywana za pomocą medkiosków Medforum. Organizatorzy dla wykładowców oraz gości specjalnych przygotowali VIP-room, w którym prelegenci mogli przygotować się do wykładów i wypocząć. Do celów wystawienniczych oddano 620 m2, na których czołowe firmy farmaceutyczne, wydawnictwa medyczne oraz producenci sprzętu medycznego prezentowały swoje produkty i usługi. Organizatorzy dla uczestników chcących skorzystać bezpłatnie z internetu udostępnili na 240 m2 kafejkę internetową (e-cafe).  Kafejka była również wykorzystywana w celach dydaktycznych podczas licznych sesji warsztatowych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz oraz Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek. Patronem medialnym konferencji były: serwisy ForumNeurologiczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Elsevier i Świat Medycyny i Farmacji oraz oraz czasopismo Neuropsychiatria.

Konferencja Neurologia 2012 w liczbach

  • ponad 800 uczestników konferencji (głównie lekarze neurolodzy)
  • 3 dni wykładowe i warsztatowe
  • 32 godzin sesji wykładowych i warsztatowych
  • 48 najlepszych prelegentów z obszaru neurologii oraz innych specjalizacji
  • czołowe firmy farmaceutyczne i medyczne jako wystawcy
  • 600 m2 powierzchni wystawienniczych
  • ponad 2100 m2 powierzchni wykładowych i warsztatowych