Podsumowanie konferencji Optymalizacja leczenia w psychiatrii

W dniach 9-11 grudnia br. w hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca portali medycznych i organizator konferencji naukowych dla lekarzy.

W ciągu trzech dni ponad 1400 uczestników (głównie psychiatrów) dyskutowało i wymieniało doświadczenia na tematy związane z optymalizacją leczenia w psychiatrii – poprawą całokształtu działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta. Poruszano również zagadnienia z punktu widzenia najczęstszych problemów zdrowotnych w praktyce psychiatrycznej, takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne, lękowe czy uzależnienia. W związku z pracami nad nowymi wersjami klasyfikacji ICD-11 i DSM-6, zaprezentowano  planowane zmiany w kryteriach rozpoznawania i nazewnictwa psychiatrycznych problemów zdrowotnych.

Podczas konferencji odbyło 8 sesji wykładowych i 6 warsztatowych. Prelegentami podczas grudniowego spotkania były międzynarodowe autorytety w dziedzinie psychiatrii Prof. Zoltán Rihmer (Węgry), Prof. Köksal Alptekin (Turcja), Dr Mark Agius (Wielka Brytania), Prof. Lukas Pezawas (Austria) oraz ponad 40 najlepszych polskich specjalistów z tego obszaru.

W czasie IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu Optymalizacja leczenia w psychiatrii, po raz pierwszy odbyła się Międzynarodowa Sesja dla Studentów i Młodych Psychiatrów, w której wzięli udział zarówno studenci medycyny oraz młodzi lekarze z Polski, jak i z zagranicy. Zagranicznymi gośćmi tej sesji byli głównie studenci i absolwenci Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii, jak również przybysze z tak odległych krajów jak Indie, Malezja, czy Singapur.

Wiślańskie spotkanie psychiatrów było okazją do przeprowadzenia po raz pierwszy warsztatów EdukacjaMedyczna.pl, które były kierowane do lekarzy w trakcie specjalizacji. Tematyka warsztatów dotyczyła EEG dla psychiatry oraz podstaw z radiologii. Dodatkowo każdy uczestnik konferencji mógł zamówić papierową wersję pytań testowych przygotowujących do egzaminu specjalizacyjnego, które pochodzą z serwisu szkoleniowego dla lekarzy – EdukacjaMedyczna.pl

Międzynarodowa Sesja dla Studentów i Młodych Psychiatrów dotyczyła tematów związanych z najnowszymi osiągnięciami w leczeniu i diagnozowaniu chorób psychicznych, ale także poruszano ważne problemy społeczne takie jak rozpowszechnienie samobójstw wśród uchodźców i azylantów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych uczestnicy konferencji mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Prace organizacyjne i promocyjne trwały ponad rok, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał specjalnie powołany zespół pracowników Medforum. Jednym z powodów, dla których konferencja zakończyła się sukcesem było zastosowanie technologii informatycznych oraz internetowych, które usprawniły rejestrację uczestników oraz obecności na sesjach warsztatowych i wykładowych.

– Cieszymy się że pomimo obfitych opadów śniegu udało się przybyć do Wisły ponad 1100 uczestnikom. Potwierdza to fakt, że nasza konferencja jest jednym z najważniejszych spotkań psychiatrów w Polsce, w którym warto uczestniczyć ze względu wysoki poziom merytoryczny jak i organizacyjny ? wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Jak co roku o tej porze, organizatorzy zaczynają planować kolejną konferencję z cyklu ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?. Przyszłoroczna konferencja pod tym samym tytułem odbędzie się tradycyjnie w Wiśle w Hotelu Gołębiewski w dniach 8-10 grudnia 2011r.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin oraz Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Patronem medialnym spotkania były telewizja TVS, radio eM, czasopisma Wiadomości Psychiatryczne, Rynek Zdrowia, Świat Medycyny i Farmacji, serwisy Psychiatria.pl, EdukacjaMedyczna.pl oraz RynekZdrowia.pl. Organizatorem konferencji jest firma Medforum z Katowic.

Zdjęcia z konferencji dostępne są w serwisie EdukacjaMedyczna.pl