Podsumowanie konferencji Optymalizacja leczenia w psychiatrii

W dniach 9-11 grudnia br. w hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Optymalizacja leczenia w psychiatrii. Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy ? EdukacjaMedyczna.pl oraz organizator konferencji naukowych dla lekarzy.

W ciągu trzech dni ponad 1200 uczestników (głównie psychiatrów) dyskutowało i wymieniało doświadczenia na tematy związane z optymalizacją leczenia w psychiatrii – poprawą całokształtu działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta. Poruszano również zagadnienia z punktu widzenia najczęstszych problemów zdrowotnych w praktyce psychiatrycznej, takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia czy uzależnienia.

Podczas konferencji odbyło 11 sesji wykładowych oraz 6 warsztatowych, w czasie których równolegle prowadzonych było 36 niezależnych warsztatów.  Prelegentami podczas grudniowego spotkania były międzynarodowe autorytety w dziedzinie psychiatrii Prof. Allan Young (Wielka Brytania), Dr Thilak Ratnayake (Wielka Brytania), Dr Davor Mucic (Dania), Prof. Johannes Thome (Niemcy), Prof Köksal Alptekin (Turcja), Dr Rashid Zaman (Wielka Brytania), Dr Mark Agius (Wielka Brytania) oraz ponad 40 najlepszych polskich specjalistów z tego obszaru.

Poruszono także kwestie nowych uregulowań prawnych mających wpływ na prace lekarza w świetle ustawy refundacyjnej oraz nowej ustawy o prawach pacjenta. Prelegentami warsztatu byli pracownicy kancelarii prawniczej specjalizującej się w prawie medycznym oraz specjalista z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W czasie V Międzynarodowej Konferencji z cyklu Optymalizacja leczenia w psychiatrii, po raz kolejny odbyła się Międzynarodowa Sesja dla Studentów i Młodych Psychiatrów, w której wzięli udział zarówno studenci medycyny oraz młodzi lekarze z Polski, jak i z zagranicy. Zagranicznymi gośćmi tej sesji byli głównie studenci i absolwenci Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii, jak również przybysze z Czech i Niemiec.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych uczestnicy konferencji mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

– Optymalizacja leczenia w psychiatrii jest wydarzeniem, które kojarzy się uczestnikom z wysokim poziomem merytorycznym jak i organizacyjnym. Potwierdzaniem tego może być fakt, iż co roku zwiesza się liczba uczestników naszych spotkań, również tych z zagranicy  ? wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Organizatorzy już planują kolejną konferencję z cyklu ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?. Przyszłoroczna konferencja pod tym samym tytułem odbędzie się tradycyjnie w Wiśle w Hotelu Gołębiewski w dniach 13-15 grudnia 2012r.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin oraz Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Patronem medialnym spotkania były telewizja czasopisma Wiadomości Psychiatryczne, Świat Medycyny i Farmacji, serwisy Psychiatria.pl, EdukacjaMedyczna.pl. Organizatorem konferencji jest firma Medforum z Katowic.