Podsumowanie konferencji Pediatria 2012 Medforum

W dniach 8-10 listopada 2012r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja – Pediatria 2012 Medforum,  która adresowana była głównie do lekarzy pediatrów, także lekarzy rodzinnych. Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy ? EdukacjaMedyczna.pl oraz organizator konferencji naukowych dla lekarzy.
Celem konferencji ?Pediatria konsultacyjna ? Innowacje w pediatrii?, było zapoznanie lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych z problemami ważnymi dla praktyki pediatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.
Podczas trzydniowego spotkania odbyło się 8 sesji wykładowych i 3 warsztatowych podczas których poruszona została tematyka obejmująca aspekty z następujących działów pediatrii: alergologia, żywienie dzieci zdrowych i chorych, wakcynologii.  Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział spotkaniach obejmujących takie tematy jak farmakoterapia, konsultacje oraz interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pediatrii.
Wykładowcami podczas spotkania byli najwybitniejsi polscy lekarze i specjaliści w dziedzinie pediatrii oraz eksperci w takich dziedzinach jak: choroby zakaźne i wakcynologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, urologia czy psychiatria, którzy przedstawili uczestnikom aktualne standardy postępowania w przypadkach wymagających konsultacji specjalistycznej. Na poziomem merytorycznym spotkania czuwał Komitet Naukowy Konferencji, którym kierowała prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Uczestnicy konferencji za udział we wszystkich sesjach wykładowych mogli uzyskać 15 punktów edukacyjnych izb lekarskich. Obecność lekarzy podczas poszczególnych sesji była odnotowywana za pomocą medkiosków Medforum. W wiślańskim spotkaniu pediatrów uczestniczyło ponad 250 osób.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz oraz Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek. Patronem medialnym konferencji były: serwisy ForumPediatryczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Pediatria Polska, OSOZ oraz Świat Medycyny i Farmacji.
Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pediatrycznej w 2013 roku.