Podsumowanie konferencji Pediatria konsultacyjna

W dniach 24-26 listopada 2011r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja – Pediatria Konsultacyjna,  która adresowana była głównie do lekarzy pediatrów, także lekarzy rodzinnych. Każda sesja wykładowa i warsztatowa składała się z części kazuistycznej, czyli opisu konkretnych przypadków, oraz z analizy tych przypadków z punktu widzenia evidence based medicine (EBM). Organizatorem konferencji była firma Medforum wydawca m.in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy ? EdukacjaMedyczna.pl oraz organizator konferencji naukowych dla lekarzy.

Podczas trzydniowego spotkania odbyło się 10 sesji wykładowych i 5 warsztatowych podczas których poruszona została tematyka obejmująca aspekty z następujących działów pediatrii: endokrynologia, kardiologia dziecięca, gastroenterologia, hepatologia i żywienie dzieci, hematoonkologia dziecięca, alergia i astma, reumatologia, nefrologia i urologia dziecięca, immunologia i choroby zakaźne. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w sesji pt. Przychodzi prawnik do lekarza: Co zmieni się po 1 stycznia 2012?.

Wykładowcami podczas spotkania byli najwybitniejsi polscy lekarze i specjaliści w dziedzinie pediatrii oraz eksperci w takich dziedzinach jak: choroby zakaźne i wakcynologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, urologia czy psychiatria, którzy przedstawili uczestnikom aktualne standardy postępowania w przypadkach wymagających konsultacji specjalistycznej. Na poziomem merytorycznym spotkania czuwał Komitet Naukowy Konferencji, którym kierowała prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
– Nasza konferencja jest jednym z niewielu spotkań naukowo-szkoleniowych, podczas którego uczestnikom prezentowane są rożne aspekty związane z leczeniem dzieci z punktu widzenia innych specjalizacji –  wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, Przewodniczący Komitet Organizacyjnego. Wiemy, że obecna formuła spotkań odpowiada naszym uczestnikom, pod względem naukowym jak i organizacyjnym, dlatego planujemy kontynuować ją w przyszłości ? dodaje Maciej Matuszczyk.
Uczestnicy konferencji za udział we wszystkich sesjach wykładowych mogli uzyskać 17 punktów edukacyjnych izb lekarskich. Obecność lekarzy podczas poszczególnych sesji była odnotowywana za pomocą medkiosków Medforum.  Do celów wystawienniczych oddano 650 m2, na których czołowe firmy farmaceutyczne, wydawnictwa medyczne oraz producenci sprzętu medycznego prezentowały swoje produkty i usługi.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz oraz Burmistrz Wisły Pan Jan Poloczek. Patronem medialnym konferencji były: serwisy ForumPediatryczne.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Pediatria Polska, Lekarz, Pediatria i Medycyna Rodzinna, OSOZ, Świat Medycyny i Farmacji oraz radio eM.Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pediatrycznej w 2012 roku, które zostanie poświęcona innowacjom w pediatrii.

Konferencja Pediatria konsultacyjna 2011 w liczbach
  • 3 dni wykładowe i warsztatowe
  • 17 godzin sesji wykładowych i warsztatowych
  • 9 warsztatów
  • ponad 40 najlepszych prelegentów z obszaru pediatrii i dziedzin pokrewnych
  • czołowe firmy farmaceutyczne i medyczne jako wystawcy
  • 650 m2 powierzchni wystawienniczych
  • ponad 700 m2 powierzchni wykładowych i warsztatowych