Podsumowanie konferencji Psychiatria konsultacyjna

W dniach 10-12 grudnia br. w hotelu Gołębiewski w Wiśle, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Temat tegorocznego spotkania dotyczył psychiatrii konsultacyjnej. Organizatorem konferencji była firma Medforum największy wydawca portali specjalistycznych o tematyce medycznej.

W ciągu trzech dni ponad 1400 lekarzy (głównie psychiatrów) dyskutowało i wymieniało doświadczenia na tematy związane z funkcjonowaniem lekarza psychiatry jako konsultanta dla innych specjalistów. Temat tegorocznej konferencji z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii ?Psychiatria konsultacyjna?, jest próbą dyskusji na temat współpracy lekarzy psychiatrów z innymi specjalistami, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego psychiatrów w postępowaniu diagnostycznym jak i terapeutycznym ze swoimi pacjentami. Ważnym elementem takiej współpracy jest kwestia rozliczenia takich usług. Dlatego w wiślańskim spotkaniu uczestniczyli goście m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Podczas konferencji odbyło 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych, a relacja wybranych wystąpień zostanie zamieszczona w internecie. Prelegentami podczas grudniowego spotkania byli światowej sławy autorytety w dziedzinie psychiatrii oraz ponad 50 najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów z tego obszaru. Głównymi tematami prelekcji i warsztatów były: psychiatria konsultacyjna w wieku rozwojowym, liaison psychiatry, komunikacja w terapii, psychiatria poza psychiatrią, psychiatria vs. specjalności somatyczne oraz psychogeriatria.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy za udział we wszystkich sesjach wykładowych uczestnicy konferencji mogli uzyskać 18 punktów edukacyjnych.

Prace organizacyjne i promocyjne trwały ponad rok, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał specjalnie powołany zespół pracowników Medforum. Jednym z powodów, dla których konferencja zakończyła się sukcesem było zastosowanie technologii informatycznych oraz internetowych.

– To właśnie dzięki wprowadzeniu rejestracji uczestników na konferencję za pośrednictwem strony internetowej oraz zastosowaniu informatycznego systemu rejestracji obecności na sesjach przy pomocy tzw. infokiosków, organizacja spotkania była bardziej wydajna i efektywna ? podkreśla Michał Matuszczyk, Dyrektor ds. Rozwoju, Medforum.

– Głównym celem spotkania było z jednej strony zintegrowanie środowiska psychiatrycznego w Polsce, a z drugiej rozpoczęcie dyskusji o wypracowaniu modelu współpracy pomiędzy lekarzami psychiatrami a innymi specjalistami. Mam nadzieję, że nasza konferencja rozpocznie właśnie taką ogólnopolską dyskusję na ten temat – wyjaśnia dr n.med. Maciej Matuszczyk, pomysłodawca konferencji oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sukces tegorocznej konferencji potwierdza zadowolenie uczestników, wystawców oraz partnerów. Jak co roku o tej porze, organizatorzy zaczynają planować kolejną konferencję z cyklu ?Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii?. Temat przyszłorocznego spotkania, które odbędzie się w Wiśle w dniach 9-11 grudnia 2010, to ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wicemarszałek Senatu RP Pani Krystyna Bochenek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk oraz Burmistrz Wisły Pan Andrzej Molin.

Patronem medialnym spotkania były: serwisy Psychiatria.pl i EdukacjaMedyczna.pl, wydawnictwa Świat Medycyny i Farmacji oraz Elsevier, radio eM, telewizja TVS i TVP Katowice.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na blogu firmowym Medforum pod adresem blog.medforum.pl