Program ramowy konferencji Zimowe forum urologiczne-onkologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa: Zimowe forum urologiczne-onkologiczne, która odbędzie się w 24-26 listopada 2011 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Spotkanie ma charakter naukowo-szkoleniowy, jego celem jest zaprezentowanie aktualnych informacji na temat związany z najnowszymi doniesieniami z zakresu urologii i onkologii.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest Prof. Andrzej Paradysz, Śląski Konsultant Wojewódzki ds. urologii. Swój udział potwierdzili także, Prof. Marek Sosnowski, (Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, I Klinika Urologii USK UM w Łodzi), Prof. Andrzej Borkowski (Mazowiecki Konsultant Wojewódzki ds. urologii, Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w Warszawie) oraz Prof. Piotr Chłosta (Świętokrzyski Konsultant Wojewódzki w ds. urologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii).

Aktualna wersja programu