Psychiatria.pl na zjeździe Psychiatrów Polskich

Portal Psychiatria.pl był obecny na Zjeździe Psychiatrów Polskich w Szczecinie. Nie tylko poprzez stoisko, ale przede wszystkim poprzez konkurs Psychiatria Online Travel Award, dzięku któremu dwoje młodych naukowców otrzymało finansowanie pełnego udziału w tym spotkaniu.

Medforum Sp.z o.o., wydawca portalu Psychiatria.pl, odpowiedzialny jest za system obsługi konferencji wykorzystany podczas tego Zjazdu. System poradził sobie z obsłużeniem ponad 2000 uczestników i prawie 800 zgłoszonymi doniesieniami.

Redaktor naczelny portalu dr Maciej Matuszczyk, prowadził sesję naukową pt. „Nowoczesne technologie w psychiatrii”, gdzie zostały zaprezentowane doniesienia omawiające różne aspekty stosowania internetu w edukacji zdrowotnej oraz relacjach z pacjentami.