Psychiatria.pl patronem medialnym konferencji poświęconej autyzmowi

Portal medyczny Psychiatria.pl objął patronat medialny nad konferencją „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia”, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2010r. w Warszawie. Organizatorem sympozjum jest Fundacja SYNAPSIS, która od 20 lat realizuje misję pomocy osobom z autyzmem.

Celem spotkania, któremu wsparcia medialnego udziela Psychiatria.pl – jeden z serwisów medycznych firmy Medforum, jest pomoc rodzicom, psychologom, terapeutom, pedagogom oraz lekarzom w zorientowaniu się, jakie są atuty różnych metod terapii, jak je racjonalnie łączyć i co może się przyczynić do sukcesów dziecka z autyzmem.

– Konferencja  „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia”,  daje możliwość prezentacji najnowszych metod terapii w walce z tym zaburzeniem. Jako organizator wielu konferencji naukowych, zawsze chętnie wspieramy takie wydarzania, ponieważ wiemy jak ważne są one dla lekarzy jak i rodziców – wyjaśnia dr n. med. Maciej Matuszczyk, Dyrektor Medyczny Medforum.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, powodującym trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. ONZ uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS (więcej na: www.un.org). Nie leczony może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności.

W Polsce, co 150 dziecko, które przychodzi na świat ma autyzm. Aktualnie stosowane metody terapii autyzmu dają szansę na znaczną poprawę funkcjonowania dziecka. W tym celu niezbędna jest jak najwcześniej postawiona diagnoza oraz odpowiednia terapia.