2-round2

Dedykowane kampanie poświęcone wybranej kategorii terapeutycznej.

Kampanie realizowane na zasadzie otwartych serwisów produktowych, np. antykoncepcja, bół, żywienie dzieci.