Relacja z Kongresu – Psychiatria 2019 Medforum: Psychiatrio, quo vadis?

W dniach 12-14 grudnia 2019 roku odbył się XIII Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy – Psychiatria Medforum. Jak co roku spotkaliśmy się w położonym u podnóża Beskidu Śląskiego Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem Psychiatrio, quo vadis?, które już na samym wstępie zaciekawiło i zachęcało do udziału w tym wyjątkowym, medycznym wydarzeniu. Zapraszam Państwa do przeczytania relacji z Kongresu.

Psychiatrio, quo vadis?

Inauguracyjną sesję pt. „Wypalenie zawodowe i inne rozpoznania cywilizacyjne” otworzyła przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu – prof. Irena Krupka-Matuszczyk. Wykładowcy tej sesji skupili swoje wystąpienia wokół problemu wypalenia zawodowego wśród lekarzy, w szczególności psychiatrów, czynników wpływających na jego rozwój oraz sposobów, które mogą mu przeciwdziałać. Kongres był okazją do podsumowania funkcjonowania programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego. Jedną z sesji poświęcono ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Inną finansowaniu i prawnym aspektom opieki psychiatrycznej oraz wzroście znaczenia sektora prywatnego w psychiatrii, niestety kosztem świadczeń finansowanych ze środków NFZ. Co z kolei ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej dla osób gorzej uposażonych. Podczas Kongresu miały także miejsce sesje z pogranicza takich dyscyplin medycznych, jak psychiatria lotnicza czy sportowa. W pierwszej dr Marian Macander przedstawił problemy psychologiczne rodzin ofiar katastrof lotniczych oraz pilotów. Temat sesji żywo zainteresował uczestników i zrodził ciekawą dyskusję z wykładowcą. Natomiast w drugiej mogliśmy przyjrzeć się roli współpracy psychiatry z lekarzami oraz psychologami medycyny sportowej. Dr Piotr Wierzbiński podkreślił ogromną rolę psychiatry w opiece nad sportowcem wyczynowym.

W trakcie trwającego wydarzenia poruszono także pośrednio problem braku psychiatrów dziecięcych, który przekłada się na konieczność zajmowania się dziećmi i młodzieżą przez psychiatrów „dorosłych”. Duża sesja dotyczyła nowych perspektyw w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Prof. Marcin Wojnar skupił się na wykorzystaniu baklofenu w terapii uzależnienia alkoholowego, natomiast prof. Przemysław Bieńkowski wygłosił wykład dotyczący aktualizacji zaleceń Polskich Towarzystw Psychiatrycznego (PTP) oraz Badań nad Uzależnieniami (PTBU) dotyczących farmakoterapii uzależnienia od alkoholu. Kilka sesji dotyczyło powszechnych problemów w praktyce psychiatrycznej – leczenia bezsenności, depresji, zaburzeń lękowych oraz schizofrenii. Organizatorzy zadbali także o możliwość regeneracji podczas warsztatów, w świetnie przystosowanej strefie relaksu, prowadzonych przez Zen Coacha – Agnieszkę Szczepaniak. Dzięki 20-minutowym sesjom można było zregenerować umysł i poznać techniki medytacji, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

Organizacja Kongresu

  Kongres rozpoczął się w czwartek wczesnym popołudniem, a zakończył w sobotę po porannych sesjach. Podczas trzech dni Konferencji odbyło się ponad 40 sesji wykładowych i 21 sesji warsztatowych. W sesji e-posterowej można było zapoznać się z badaniami kazuistycznymi i pracami poglądowymi. Sesje wykładowe odbywały się równolegle w dwóch różnych blokach tematycznych, tak że każdy mógł wybrać uczestnictwo w wykładzie, który był bliższy jego zainteresowaniom naukowym. Wyraźnym ukłonem w kierunku adeptów psychiatrii i psychologii była sesja dla lekarzy rezydentów i studenckich kół naukowych (STN).

 

Proces rejestracji, punkty edukacyjne

  Uczestnicy, po przyjeździe na miejsce wykładów i obrad, zgłaszali się do recepcji, aby odebrać pakiet konferencyjny, który zawierał czasopisma o tematyce psychiatrycznej, materiały promocyjne, biurowe, a także identyfikator z indywidualnym kodem kreskowym. Był on niezbędny do logowania się na sesje i w ten sposób gromadzenia punktów edukacyjnych. Podczas tegorocznego Kongresu można było otrzymać 17 punktów edukacyjnych.

fot. Medforum

Gala wręczenie Złotych Synaps i część nieoficjalna Kongresu

Tradycyjnie odbyła się gala wręczenia Złotych Synaps. Jest to wydarzenie, podczas którego wyróżnieni odebrali statuetki w kategoriach:

1)  Przyjaciel psychiatrii – to osoba lub instytucja, która nie prowadzi działalności leczniczej ani naukowej, ale swoimi działaniami otwarcie wspiera rozwój polskiej psychiatrii, walczy o prawa pacjentów. Ten tytuł w tym roku przypadł Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przekazanie środków pozyskanych w 2018 w ramach darowizn „1%”.

2) Najbardziej znaczący artykuł – o tematyce psychiatrycznej, napisany w Polsce. O wygranej w tej kategorii decydował tzw. impact factor (IF), świadczący o poczytności danego artykułu. Nagrodę otrzymał zespół: Błażej Misiak, Francesco Bartoli, Filip Stramecki, Jerzy Samochowiec, Michał Lis, Justyna Kasznia, Konrad Jarosz i Bartłomiej Stańczykiewicz za pracę pt. Apetite regulating hormones in first episoe psychosis: a systematic review and meta-analysis opublikowaną w „Neuroscience and Biobehavioral Reviews”.

fot. Medforum

3) Psychiatryczna innowacja roku – najciekawsze rozwiązanie organizacyjne w opiece psychiatrycznej na terenie Polski. Została ona przyznana Bielańskiemu Centrum Zdrowia.

4)  Zasłużony dla psychiatrii – osoby, które są lub były pracownikami opieki psychiatrycznej. Nagroda przyznawana za całokształt pracy. W tym roku wyróżnieni zostali: Maria Załuska,  Agnieszka Gmitrowicz i Dariusz Wasilewski.

Podczas Kongresu nie zabrakło części nieoficjalnej – kuluarowej, podczas której toczyły się żywe dyskusje. Z kolei kontynuację sesji „Czy psychiatrzy są potrzebni artystom, czy artyści są potrzebni psychiatrom? Debata z udziałem gwiazd scen polskich” stanowił recital Joanny Trzepiecińskiej. 

fot. Medforum

Patronaty

  Tegoroczny kongres odbył się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Młodych Lekarzy Psychiatrów (The European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT). Liczni partnerzy wspierali to wydarzenie, m.in. Egis, Adamed, Polpharma, Angelini, Polfa Tarchomin S.A. i Glenmark. O odpowiedni przekaz medialny zadbały portale EdukacjaMedyczna.pl, EdukacjaFarmaceutyczna.pl, Psychiatria.pl oraz czasopisma „Psychiatra”, „Świat Medycyny i Farmacji”.

fot. Medforum

 

fot. Medforum

Moje wrażenia

W Kongresie Psychiatria Medforum miałam przyjemność uczestniczyć po raz trzeci. To nie przypadek, że w ostatnich latach drugi weekend grudnia spędzam w Wiśle. I tym razem Kongres przyciągnął wielu wybitnych naukowców oraz lekarzy praktyków, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem naukowym i klinicznym. Trudno wybrać jeden wykład czy nawet sesję, której mogłabym przyznać wyższość nad innymi. Każdy z wykładów czy warsztatów był interesujący z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Podczas trzech dni Kongresu, wspólnie z wykładowcami i innymi uczestnikami, mieliśmy szansę na wymianę przemyśleń dotyczących kierunku rozwoju psychiatrii – dokąd zmierzamy? Na pewno części odpowiedzi udzielili wykładowcy omawiający nowe metody terapii schizofrenii, optymalizację leczenia neuroleptycznego czy nowe cząsteczki opracowywane przez farmakologów. Zwracano uwagę na palące problemy XXI wieku, takie jak bezsenność, wypalenie zawodowe, problematykę samobójstw. Istotną częścią Kongresu były również wykłady stricte praktyczne jak chociażby „Pacjent agresywny – farmakologiczne i niefarmakologiczne sposoby postępowania”, wygłoszony przez prof. Przemysława Bieńkowskiego wspólnie z prof. Jerzym Samochowcem, który dostarczył praktycznych wskazówek do zastosowania w warunkach „dyżurowych”.

Naukowe wspomnienia to nie jedyne, jakie zostaną mi w pamięci. Miejsce, w którym odbył się Kongres, to malownicza, mała miejscowość, bogata w piękne, górskie szlaki turystyczne. Wiele osób przedłużyło swój pobyt w Wiśle poza ramy czasowe Kongresu i wykorzystało niedzielne słońce na długie spacery. W całej miejscowości można było spotkać ludzi, których kilka godzin wcześniej miałam okazję poznać podczas jednego czy drugiego wykładu. Do Wisły, jak i samego wydarzenia, z pewnością uczestnicy będą często wracać myślami.

Podsumowanie

Kongres Psychiatria Medforum to bardzo ważne miejsce na mapie wydarzeń naukowo-szkoleniowych. Rokrocznie uczestniczą w nim nie tylko znani i utytułowani psychiatrzy, ale też lekarze innych specjalności, często spoza granic naszego kraju. Gościmy najważniejszych polskich ekspertów związanych z wszystkimi obszarami psychiatrii.

Już teraz serdecznie zapraszamy na XIV edycję Kongresu! Tematem przyszłorocznego będzie Optymalizacja leczenia w psychiatrii i odbędzie się w terminie 10-12 grudnia 2020 roku, jak zawsze w Wiśle. Już teraz warto zapisać tę datę w kalendarzu i zarezerwować weekend na naukę, wymianę myśli, a także na rekreację po zakończeniu oficjalnego programu.

Autor:

lek. Karolina Marciniak