Relacja z XI Kongresu Psychiatria Medforum 2017

W dniach 7?9 grudnia 2017 r. odbył się XI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy ? Psychiatria Medforum. Tegorocznym tematem przewodnim, wokół którego skupiały się bardzo liczne wykłady i warsztaty, była psychiatria ambulatoryjna. Kongres, zwyczajem poprzednich lat, odbył się w położonej w Beskidzie Śląskim, klimatycznej Wiśle, w Hotelu Gołębiewski. Zaproszenie na wydarzenie od lat przyjmuje wielu specjalistów w dziedzinie psychiatrii i nauk pokrewnych, aby z dala od szpitalnego czy poradnianego zgiełku podzielić się swoim doświadczeniem klinicznym oraz najnowszymi doniesieniami naukowymi. Nieodłącznym elementem kongresu jest gala Złotej Synapsy, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji działających w obszarze psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz prowadzących badania naukowe w tym zakresie.

Psychiatria ambulatoryjna ? konieczny kierunek rozwoju

Leczenie psychiatryczne w Polsce ulega stopniowej, aczkolwiek niespiesznej, przemianie. Dawniej było ono skupione jedynie w odgrodzonych od społeczeństwa ?twierdzach? ? szpitalach psychiatrycznych. Były to często budynki z kratami w oknach, umieszczone daleko od ośrodków miejskich, na uboczu, bez kontaktu (i kontroli) z zewnątrz. Wszystko to skutkowało odsunięciem problematyki zdrowia psychicznego na bok. W dzisiejszych czasach zdecydowanie odchodzimy od tego modelu. Powstają (choć zbyt wolno) oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych, w krajobraz miast wrastają centra zdrowia psychicznego, które zapewniają kompleksową opiekę ambulatoryjną, nie tylko w ramach poradni zdrowia psychicznego, ale też oddziałów dziennych czy zespołów lecznictwa środowiskowego.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są coraz lepiej wyedukowani w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych. Celem wszystkich ww. zmian jest nie tylko zmniejszenie stygmatyzacji i wyobcowania pacjentów psychiatrycznych, ale także częściowe przeniesienie ciężaru lecznictwa na ambulatorium ? oczywiście w takich przypadkach, gdy nie ma konieczności hospitalizacji. Leczenie ambulatoryjne ? jego większa dostępność i związane z tym wcześniejsze wykrycie problemu, a także brak konieczności oddzielania pacjenta od jego środowiska ? to naturalny kierunek rozwoju psychiatrii w Polsce i należy dołożyć wszelkich starań, aby ten nurt utrzymać.

 

Fot. Medforum

 

Fot. Medforum

 

Fot. Medforum

 

Jednak ciągle wiele pozostaje do zrobienia. Polska psychiatria od lat jest niedofinansowana ? trafia do niej procentowo 2 razy mniej środków z budżetu państwa, niż w innych krajach Europy.
Dużą niewiadomą jest też ostateczny kształt opieki psychiatrycznej w ramach planowanej reformy i przekazania nadzoru nad danym obszarem jednemu centrum zdrowia psychicznego, które powinno zapewnić pacjentom kompleksową opiekę za ryczałtowe wynagrodzenie per capita.

Organizacja kongresu

Tradycją poprzednich lat, w pierwszy czwartek grudnia, w godzinach popołudniowych, rozpoczął się Kongres Psychiatria Medforum. Po przyjeździe na miejsce wykładów i obrad, uczestnicy kongresu otrzymali bogaty pakiet konferencyjny, który zawierał liczne czasopisma medyczne o tematyce psychiatrycznej, artykuły reklamowe, biurowe, a także identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym kodem kreskowym. Podczas konferencji zastosowano sposób naliczania punktów edukacyjnych ? przed wejściem na wykład uczestnik był zobowiązany do zeskanowania nadanego przy rejestracji kodu kreskowego, co sprawiło, że słuchacze w sposób rzeczywisty, a nie tylko wirtualny, byli obecni na sali wykładowej.

Sesja inauguracyjna kongresu odbyła się pod hasłem: ?Wokół teorii neurorozwojowej depresji?. To ciekawe, stosunkowo nowe spojrzenie na depresję jako przewlekłą reakcję zapalną związaną z nadreaktywnością osi stresu prowadzącą do śmierci neuronów, dokłada ważną cegiełkę do etiopatogenezy tej choroby. Nie podważa dotychczasowych teorii, a jedynie włącza do dyskusji czynniki epigenetyczne, przekaz kulturowy oraz niedoskonałą ?współpracę? mózgu emocjonalnego i racjonalnego, czyli układu limbicznego z korą przedczołową. Sesję inauguracyjną poprowadził prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

#strona#

Organizatorzy zadbali, aby kongres był nie tylko wymianą naukowych dowodów, spostrzeżeń, wytycznych postępowania, ale także by miał praktyczny, szkoleniowy charakter. Stąd dwie sesje warsztatowe, podczas których równolegle odbywało się po 6 warsztatów w małych grupach, na które uczestnicy zapisywali się zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Tematami warsztatów były m.in. ?Terapia osób uzależnionych od pornografii?, ?Lekarz na Facebooku ? jak się promować, by się nie reklamować??, ?Pacjent z zaburzeniami psychotycznymi ? pomoc ambulatoryjna w kryzysie?, czy ?Ambulatoryjne leczenie uzależnień behawioralnych?. Bardzo ciekawą propozycją był warsztat pt. ?Mental Toughness ? a concept important for you and your clients?, w którym dr Doug Strycharczyk, światowy autorytet w dziedzinie badań nad konstruktem odporności psychicznej, dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Warsztat prowadzony był w języku angielskim, jednak organizatorzy zadbali o symultaniczne tłumaczenie, które było dostępne dla wszystkich uczestników.

Podczas trzech dni kongresu odbyło się 15 sesji wykładowych i 12 sesji warsztatowych, a do zorganizowanej sesji posterowej zostało zgłoszonych wiele plakatów. Sesje wykładowe odbywały się równolegle w dwóch różnych blokach tematycznych, także każdy mógł wybrać uczestnictwo w wykładzie, który był bliższy jego zainteresowaniom naukowym.

Część uroczysta Konferencji ? gala wręczenia Złotych Synaps

Wieczór pierwszego dnia zakończyła gala, podczas której zostały wręczone statuetki Złotych Synaps. Tym samym w szczególny sposób zostały uhonorowane osoby, które przyczyniają się do rozwoju psychiatrii w Polsce. W czterech kategoriach wyróżnieni zostali:
1)    Najbardziej znaczący artykuł: statuetkę za najwyżej punktowany artykuł otrzymali naukowcy z Katedry i Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu: dr med. Błażej Misiak, dr hab. med. Dorota Frydecka, lek. Maja Krefft oraz mgr Tomasz Bielawski za artykuł pt. ?Toward a unified theory of childhood trauma and psychosis: A comprehensive review of epidemiological, clinical, neuropsychological and biological findings?.
2)    Psychiatryczna innowacja roku: statuetkę otrzymał dr hab. Marek Krzystanek za wkład w rozwój telemedycyny i telepsychiatrii.
3)    Zasłużony dla psychiatrii: za całokształt pracy zawodowej zostali uhonorowani prof. Jerzy Aleksandrowicz oraz dr Bogusław Habrat.
4)    Przyjaciel psychiatrii: tytuł ten otrzymał dr Andrzej Siwiec, dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu, za wsparcie rozwoju psychiatrii dziecięco-młodzieżowej na Śląsku.

Fot. Medforum

Fot. Medforum

Patronaty

Tegoroczny kongres odbył się pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (European Psychiatric Association, EPA) oraz Europejskiego Towarzystwa Młodych Lekarzy Psychiatrów (The European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT). O odpowiedni przekaz medialny zadbali: portal EdukacjaMedyczna.pl, portal EdukacjaFarmaceutyczna.pl, portal Psychiatria.pl oraz czasopisma ?Psychiatra? i ?Świat Medycyny i Farmacji?. Liczne firmy farmaceutyczne wspierały to wydarzenie, m.in. Janssen, Polfa Tarchomin, Teva, Adamed, Glenmark, Polpharma, Symphar.

Nasze wrażenia

Dla młodych lekarzy rozpoczynających dopiero swoją medyczną drogę, tych kilka dni było fantastycznym doświadczeniem, które pozostawiło wiele naukowych przemyśleń. W tym roku, kiedy tematyką była psychiatria ambulatoryjna, można było dostrzec jak ważna jest długofalowa terapia pacjentów, oraz jak wiele zmian zachodzi w tym obszarze w polskiej psychiatrii. Różnorodność tematów sprawiała, że spiesznym krokiem podążaliśmy na kolejny wykład czy warsztat, niejednokrotnie żałując, że nie możemy być jednocześnie na dwóch wystąpieniach, które odbywały się równolegle. Spotkanie tylu wybitnych osobistości polskiej psychiatrii i możliwość wysłuchania ich wykładów, opartych na wieloletnim doświadczeniu, było twórczym przeżyciem. Wiele wykładów zapadło nam w pamięć, ale dwa wyjątkowo mocno.

Pierwszym z nich był wykład wygłoszony przez prof. Marcina Wojnara z I Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który dotyczył innowacyjnych kierunków terapii uzależnienia od alkoholu. Pan profesor podzielił się ze słuchaczami doniesieniami z kongresu European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA) z 2017 r. Drugi to seria wykładów, a właściwie cały panel poświęcony wyzwaniom w opiece ambulatoryjnej. Poszczególne tematy: ?Psychiatra dla kobiet w ciąży i połogu?, ?Gdy pacjentem jest lekarz. Psychiatra dla lekarzy? oraz ?Psychiatra w zaburzeniach obrazu ciała? zwracały uwagę na niezwykle ważną problematykę i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, pomimo iż była to końcowa sesja drugiego dnia kongresu.

Fot. Medforum

Podsumowanie

Kongres Psychiatria Medforum to bardzo ważne miejsce na mapie wydarzeń naukowo-szkoleniowych. Rokrocznie skupia licznych lekarzy wielu specjalności i narodowości. Tradycją jest honorowe uczestnictwo i wykład prezesa Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. Philipa Gorwooda, który tym razem przekazał słuchaczom najnowsze spojrzenie i trendy w leczeniu anoreksji. Gościmy konsultantów krajowych związanych praktycznie ze wszystkimi dziedzinami psychiatrii i pokrewnymi do nich.

Już teraz serdecznie zapraszamy na XII edycję! Tematem przyszłorocznego kongresu będzie ?Optymalizacja leczenia w psychiatrii?, a będzie się on odbywał w terminie 6?8 grudnia 2018 r., jak zawsze w Wiśle. Już teraz warto zapisać tę datę w kalendarzu i zarezerwować weekend na naukę oraz wymianę myśli.

 

Autorzy:

lek. Karolina Marciniak,
lek. Michał Marciniak