EVIDAS 2017 III Międzynarodowa Konferencja: „Witamina D – minimum, maximum, optimum”

W dniach 22-23 września 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. ?Witamina D ? minimum, maximum, optimum? pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS).

Witamina D jest szeroko propagowanym i reklamowanym w mediach suplementem diety. Rosnąca liczba preparatów medycznych i suplementów zawierających witaminę D, coraz szersza ich dostępność, powodują w środowisku medycznym uzasadnione kontrowersje i obawy dotyczące bezpieczeństwa wobec tak powszechnego jej stosowania. W efekcie notujemy narastanie dylematów dotyczących występowania skutków niepożądanych. Z drugiej strony jednak, wyniki badań publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych wciąż dokumentują wiele korzyści wynikających z działania witaminy D na organizm ludzki na wszystkich etapach jego życia. Obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzega się jako ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej zarówno bezpieczeństwa witaminy D, jak i znaczenia dobrych praktyk marketingowych i etyki biznesu w gronie producentów suplementów. Wobec stale pojawiających się rzetelnych dowodów ujawniających korzyści zdrowotne stosowania witaminy D, rozpowszechnienie wiedzy dokumentującej znaczenie tej ważnej witaminy dla zdrowia dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów jest uzasadnione i celowe.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęli wybitni eksperci i wykładowcy z Polski, wielu państw Europy, Izraela, Kanady i USA, którzy z pewnością zagwarantują najwyższą jakość merytoryczną oraz sukces tego spotkania. III Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. ?Witamina D ? minimum, maximum, optimum? pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS) odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 roku, w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Szczegółowe informacje wraz z programem Konferencji znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia: www.witaminad.waw.pl