XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Read More