23. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

EdukacjaMedyczna.pl objęła patronatem medialnym 23. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Read More