Zapraszamy na Kongres Terapia Psychoz, który współorganizujemy z PTPSPP

Wraz z Polskim Towarzystwem na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz oraz Forum Psychoterapii Psychoz zapraszamy na wspólnie organizowany Kongres: „Połączenia. Więź i samotność w psychozie”. Partnerem akademickim kongresu będzie Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Odbędzie się on w dniach 12 i 13 kwietnia 2024 r. w Katowicach w Hotelu Novotel i będzie poprzedzony warsztatem przedkonferencyjnym.

Read More