V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Patronat nad konferencją objął serwis szkoleniowy dla lekarzy EdukacjaMedyczna.pl

Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych.

Więcej informacji o konferencji Medical Science Pulse znajdziesz w serwisie EdukacjaMedyczna.pl