V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

W dniach 10-11 maja 2019 r. już po raz piąty odbędzie się Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej.

Piąta edycja kongresu będzie kolejną okazją do spotkań specjalistów oraz wymiany doświadczeń. Tematyka kongresu będzie skupiała się na zagadnieniach występujących na pograniczu dziedzin prawa i psychiatrii.

Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego, odpowiedzialność karna związana z posiadaniem i wprowadzaniem do obrotu dopalaczy, kryzys: otępienia – czyny zabronione – to tylko niektóre z tematów ujętych w programie.

Dodatkowo na kongresie wystąpią wykładowcy z Włoch: Luca Castelletti oraz Franco Scarpa

Więcej informacji znajdziecie na stronie EdukacjaMedyczna.pl