VI Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w Łodzi

W dniach 15-18 września 2022 odbędzie się w Łodzi VI Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Tegorocznym tematem wydarzenia jest „Udział Farmaceuty w terapii chorób psychicznych”. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy podczas wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych łódzkich uczelni i zastosowania jej w praktyce podczas licznych warsztatów.

Przedsięwzięcie ma na celu jak najlepsze przygotowanie Studentów Farmacji do udzielania kompleksowych porad pacjentom oraz uwrażliwienie na wszechobecność zaburzeń psychicznych  w dzisiejszych czasach.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/ptsf.kongres

EdukacjaFarmaceutyczna.pl objęła to wydarzenie patronatem medialnym.