VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse pod patronatem EdukacjaMedyczna.pl

Już po raz szósty serwis EdukacjaMedyczna.pl jest patronem medialnym VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse.

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów oraz pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, położnych) stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć badaczy w środowisku międzynarodowym i krajowym.

Konferencja, która składać się będzie z części wykładowej, części Master Class- prezentacja wyników badań, debaty naukowej oraz specjalistycznych warsztatów umożliwia budowanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami,  ośrodkami badawczymi a gospodarką,  stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz komercjalizacji swoich badań, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie w serwisie EdukacjaMedyczna.pl