VII Forum Neurologii Dziecięcej pod patronatem medialnym serwisu EdukacjaMedyczna.pl

Serwis EdukacjaMedyczna.pl objął patronatem medialnym VII Forum Neurologii Dziecięcej: Sukcesy w neurologii dziecięcej.

 Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 r., w Poznaniu. W trakcie jej trwania zaprezentowane zostaną doniesienia dotyczące diagnostyki i leczenia stanów napadowych u dzieci, chorób demielinizacyjnych, rytmów okołodobowych oraz innych niezwykle ciekawych tematów dotyczących neurologii dziecięcej. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli najlepsi specjaliści w dziedzinie zaburzeń neurologiczych u dzieci. Mamy nadzieję, że obecność ekspertów oraz interesujący program zaproszą uczestników do dyskusji na tematy związane z neurologią dziecięcą.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ