VII Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Tematyka VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 maja w Opolu. Organizatorem spotkania jest Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Celem Konferencji jest prezentacja badań z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych i dyscyplin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień młodych naukowców w międzynarodowym środowisku wybitnych badaczy.

W programie zaprezentowane zostaną projekty badawcze w ramach modułu Master Class, dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Organizatorzy spodziewają się również udziału gości z zagranicy.

Więcej o konferencji przeczytacie w serwisie EdukacjaMedyczna.pl, która jest patronem medialnym tego wydarzenia.