W Gabinecie Lekarza Specjalisty. Onkologia. Czerniak

Drugi numer „Czerniak. Współczesne podejście” z serii W Gabinecie Lekarza Specjalisty. Onkologia pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego, skierowany do praktykujących lekarzy onkologów został poświęcony tematowi współczesnego podejścia terapeutycznego w leczeniu czerniaka skóry.

W numerze omówiono m.in.:

  • Długoterminową strategię leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych z zastosowaniem niwolumabu i ipilimumabu. Artykuł przedstawia opinie własne autora oparte na wynikach omówionych w nim badań klinicznych.
  • Zmiany, jakie nastąpiły w leczeniu chorych na zaawansowane czerniaki inhibitorami BRAF i inhibitorami MEK. Postęp w rozumieniu mechanizmów molekularnych zachodzących w komórkach czerniaka przyczynił się do rozwoju nowej klasy leków – terapii celowanej opartej na inhibitorach BRAF oraz inhibitorach MEK.
  • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków wraz z wykazem opcji terapeutycznych dostępnych i niedostępnych w Polsce. Pomimo znaczącego postępu w zapobieganiu oraz wczesnemu wykrywaniu i leczeniu pacjentów z czerniakiem, globalny wskaźnik umieralności stale rośnie.
  • Immunoterapię w leczeniu czerniaka. Oparcie terapii na drobnocząsteczkowych inhibitorach kinaz oraz przeciwciałach monoklonalnych blokujących punkty kontrolne układu immunologicznego pozwoliło na uzyskanie u wybranych pacjentów długotrwałych przeżyć wolnych od progresji choroby oraz przyczyniło się do wydłużenia czasu całkowitego przeżycia obserwowanego w grupie chorych w IV stopniu zaawansowania klinicznego.
  • Terapie celowane w leczeniu czerniaka w oparciu o opisy przypadków klinicznych.

Zapraszamy do lektury i zakupu najnowszego wydania!

Więcej informacji o czasopiśmie znajdziesz TUTAJ